Tích lũy điểm vào chương trình thành viên hiện có của bạn!

Yêu cầu tìm kiếm Hồ Chí Minh của bạn phù hợp với những kết quả sau:


Thành phố

 1. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 1769 Khách sạn
 2. Củ Chi, Việt Nam

  Củ Chi, Việt Nam 53 Khách sạn
 3. Cần Giờ, Việt Nam

  Cần Giờ, Việt Nam 475 Khách sạn
 4. Achy, Pháp

  Achy, Pháp 39 Khách sạn
 5. Auchy-la-Montagne, Pháp

  Auchy-la-Montagne, Pháp 40 Khách sạn

Khu vực

 1. Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 7 Khách sạn
 2. Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 804 Khách sạn
 3. Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 148 Khách sạn
 4. Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 134 Khách sạn
 5. Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 93 Khách sạn
 6. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 84 Khách sạn
 7. Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 80 Khách sạn
 8. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 80 Khách sạn
 9. Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 68 Khách sạn
 10. Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 69 Khách sạn

Điểm du lịch

 1. Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Việt Nam (Viện Bảo Tàng và Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật)

  Hà Nội, Việt Nam 440 Khách sạn
 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Viện Bảo Tàng và Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật)

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 135 Khách sạn
 3. Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Việt Nam (Viện Bảo Tàng và Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật)

  Đà Nẵng, Việt Nam 97 Khách sạn
 4. Ho Chi Minh Square, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử)

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 293 Khách sạn
 5. Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Việt Nam (Điểm Tham Quan)

  Cần Thơ, Việt Nam 55 Khách sạn
 6. Bảo tàng Hồ Chí Minh, Huế, Việt Nam (Viện Bảo Tàng và Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật)

  Huế, Việt Nam 52 Khách sạn
 7. President ho Chi Minh Statue, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử)

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 204 Khách sạn
 8. Ho Chi Minh Presidential Palace Historical Site, Hà Nội, Việt Nam (Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử)

  Hà Nội, Việt Nam 425 Khách sạn
 9. Ho Chi Minh Friendship Monument, Sapa, Việt Nam (Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử)

  Sapa, Việt Nam 166 Khách sạn
 10. Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Bệnh Viện và Cơ Sở Y Tế)

  Hồ Chí Minh, Việt Nam 91 Khách sạn

Khách sạn

 1. Somerset Ho Chi Minh City Serviced Residence 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 2. Khách sạn Bay Ho Chi Minh City 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 3. Sedona Suites Ho Chi Minh City 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 4. Khách Sạn Sunflower Luxury Hồ Chí Minh 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 5. Khách Sạn Northern Hồ Chí Minh 35

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 6. Khách sạn Equatorial Ho Chi Minh City 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 7. Capri By Fraser Ho Chi Minh City Hotel 45

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 8. OakWood Apartments Ho Chi Minh City 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
 9. Ava Residences Ho Chi Minh City 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam